Börsnotering av

NEOGAP Therapeutics AB

NEOGAP Therapeutics utvecklar en unik terapi för att träna immunförsvaret till att känna igen s.k. neoantigener och därigenom angripa cancern.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

Uppdatering: 175 Mkr pre-money och 250 Mkr post money om emissionen under våren 2023 fulltecknas.

153 Mkr pre-money och 243 Mkr post money om emissionen under hösten 2021 fulltecknas.

Mer information

Neogap Therapeutics gör en emission på upp till 90 Mkr under hösten 2021 och skrev då att de planerar att notera sig efter klinisk fas I/II-studie som ska inledas under 2022.

Uppdatering: I mitten av april 2023 upprepade Neogap planerna på en notering. Bolaget tar in kapital till en pågående fas I/II-studie och planerar för en notering när studien är klar, för att då ta in kapital för en sista pivotal studie för marknadsgodkännande.

Uppdatering: I början av november 2023 meddelade Neogap att de har gjort en emission på 54 Mkr och att de även har tilldelats 29 Mkr i innovationsstöd från EU.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner