Börsnotering av

Neobo Fastigheter AB

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Neobo Fastigheter AB hette tidigare Amasten Fastighets AB. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Över 3100 aktieägare. A-aktierna är fördelade på 13 ägare som tillsammans kontrollerar 70,5% av rösterna. Det finns även optioner utställda.

Värdering

Handlas på First North.

Mer information

Företagets aktie handlas idag på First North.

Uppdatering: Hösten 2007 har passerats och ingen ny tidsplan för byte till OMX Stockholm har kommunicerats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner