Börsnotering av

NCAB Group AB

NCAB levererar mönsterkort. Företaget ser sig som en teknisk, logistisk och ekonomisk länk mellan fabriker i Asien och kunder i västvärlden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

R12 Kapital (som kontrolleras av Robert af Jochnick) äger 63 % innan erbjudandet i samband med noteringen. Nuvarande ägare förväntas sälja omkring hälften av aktierna i samband med noteringen.

Värdering

Uppdatering: 1 164 Mkr pre-money och 1 264 Mkr post money.

1,7 miljarder kronor om bolaget värderas till samma multiplar som andra industrihandelsbolag uppger DI.

Mer information

DI skriver i mitten av maj 2018 att NCAB ska notera sig i Stockholm i början av juni 2018. Carengie ansvarar för noteringen och ägarna planerar att sälja omkring hälften av aktierna i bolaget inför noteringen. En emission på 100 Mkr ska även göras.

Uppdatering: NCAB har meddelade att första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 5 juni 2018. Prospekt är planerat att släppas den 24 maj 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner