Börsnotering av

Navian Tech AB

Navian Tech är en plattform som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings- och investeringsresan.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i nov-dec 2022: Navian Venture Capital AB 100 %.

Värdering

180,8 Mkr pre-money och 205,8 Mkr post money om hela emissionen i nov-dec 2022 fulltecknas. 33,50 kr per aktie.

Mer information

Navian Tech AB gör en emission på 25 Mkr under nov-dec 2022 via Pepins och skrev i samband med detta att man planerar för en framtida notering, dock utan att ange någon specifik tidsplan.

Uppdatering: Navian meddelade i början av februari 2023 att de fick in 28 Mkr i emissionen. Flera välkända investerare ska ha tillkommit på ägarlistan, och ett investeringsbolag investerade 8 Mkr.

Uppdatering: I mitten av juni 2023 meddelade Pepins att Navian Tech köper hela deras verksamhet. Navian Tech betalar med aktier vilket gör att Pepins Group blir ägare till 11,8 %. Pepins Group planerar att likvidera sig, vilket väl borde innebära att Pepins Group kommer att dela ut sina aktier i Navian Tech till sina aktieägare.

Uppdatering: I början av oktober 2023 meddelade Pepins att de lägger ner verksamheten. Navian Techs uppköp av Pepins avbryts. Orsaken till att verksamheten läggs ner är att ingen finansiering har kunnat ordnas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner