Börsnotering av

MyFirstApp Group AB

MyFirstApp är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer för förskolebarn. MyFirstApp Group AB hette tidigare W & IT Solutions Group AB. W & IT Solutions Group AB hette tidigare Precisionsmetall Group AB. Precisionsmetall Group AB hette tidigare GoldX International AB. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: NanoCap Group 75,5 %

31 december 2020; New Equity Venture International AB 65,21 %, Magnus Nyberg 12,30 %, Övriga (ca 1000 personer) 22,49 %.

Mer information

Ägarna till W & IT Solutions Group AB planerar att notera bolaget inom 3-5 år räknat från 2019. Man anger dock även att det som kan komma att noteras är dotterbolag.

Uppdatering: I mitten av november 2021 meddelade NanoCap Group (fd NEVI) att deras dotterbolag W & IT Solutions Group AB säljer Precisionstål i Stockholm AB till NanoCap Group. "Målet är att under 2022 - 2023 bli ett renodlat IT-/mjukvara-bolag."

Uppdatering: Bolaget har bytt namn och verksamhet. Det heter nu MyFirstApp Group, baserat i Israel, och utvecklar pedagogiska appar för föreskolebarn.

Uppdatering: I mitten av oktober 2022 meddelades att MyFirstApp Group AB noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av ObsteCare AB-skalet.

"Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 22.0 MSEK varav 9,7 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i ObsteCare AB till ett pris per aktie om 0,05 SEK, samt revers om 12,3 MSEK. Detta kommer att ge en utspädning om 77,5 procent för ObstCares aktieägare. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel, vilket kan leda till ytterligare utspädning."

Uppdatering: Vi läste informationen fel. Det är inte företaget MyFirstApp Group AB som noteras via ett omvänt förvärv, utan det är MyFirstApp Group AB verksamhet som noteras via ett omvänt förvärv. Dvs MyFirstApp Group AB säljer sin verksamhet och blir åter ett bolagsskal utan verksamhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner