Börsnotering av

MyFirstApp Group AB

MyFirstApp är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer för förskolebarn. MyFirstApp Group AB hette tidigare W & IT Solutions Group AB. W & IT Solutions Group AB hette tidigare Precisionsmetall Group AB. Precisionsmetall Group AB hette tidigare GoldX International AB. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

New Equity Venture International AB, som delar ut Stureguld Sverige till sina aktieägare, helt eller delvis.

Uppdatering: New Equity Venture International AB delar ut 30 % av aktierna i Stureguld Sverige AB till sina aktieägare.

Uppdatering: New Equity Venture International AB äger 72 % i slutet av augusti 2014.

Värdering

7,5 Mkr pre-money vid en emission som meddelas i mitten av april 2014.

Mer information

New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld men antog under 2013 ett nytt namn. Dotterbolaget Stureguld Sverige AB som innehåller bolagets ursprungliga verksamhet delas helt eller delvis ut till aktieägarna under första halvåret 2014 och särnoteras.

Uppdatering: I mitten av april 2014 meddelar New Equity Venture International att Stureguld Sverige ska göra en riktad nyemission där pre-money-värderingen är 7,5 Mkr. Emissionen kommer att minska NEVIs ägande från 70 % till 35-45 %. Tidsplan för listning anges nu till andra-tredje kvartalet 2014.

Uppdatering: New Equity Venture International AB meddelade i slutet av augusti 2014 att de har förvärvat aktier i Stureguld och nu äger ca 72 %.

Uppdatering: I början oktober 2014 meddelas att listningen ska vara genomförd innan årsskiftet.

Uppdatering: Stureguld Sverige listas på Aktietorget den 8 december 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner