Börsnotering av

My Exchange AB

My Exchange erbjuder en tjänst och programvara kallad MYX som förenklar och förbättrar aktiv aktiehandel. My Exchange AB hette tidigare My Exchange Scandinavia AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Totalt 90 aktieägare den 1 november 2011.

Största aktieägare: My Exchange Equity AB, Erstaviken Förvaltning, Patrik Wallenberg, Robin Kochauf, Lennart Rowland.

Värdering

Uppdatering: Pre-money 17,3 Mkr och 18,7 Mkr post money om emissionen under oktober 2016 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 55,7 Mkr och 60,7 Mkr post money om emissionen under Q1 2013 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 72,2 Mkr och 79,2 Mkr post money om emissionen under Q4 2011 / Q1 2012 fulltecknas.

Pre-money 60 Mkr och 66 Mkr post money om emissionen under april/maj 2011 fulltecknas.

Mer information

My Exchange gör en nyemission under april/maj 2011, och planerar att notera sig på en mindre lista under 2011 eller 2012.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 6 Mkr under maj/april 2011.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 7 Mkr under december 2011 - februari 2012. Företaget planerar att göra en listning när marknaden är lämplig.

Uppdatering: År 2012 går mot sitt slut och My Exchange har ännu inte listat sig. Företagets tjänster har ännu inte heller lanserats. Vi gissar att företaget inte fick in så mycket pengar i sin nyemission och därför fick sakta ner verksamheten.

Uppdatering: Under Q1 2013 gör My Exchange ett nytt försökt med att få in pengar via en nyemission. Styrelsen upprepar där sina planer på att lista företaget, men utan att ange någon mer specifik tidsplan än att det ska ske när styrelsen anser det lämpligt.

Uppdatering: I mitten av april 2013 meddelar företaget att de säkerställt sitt långsiktiga kapitalbehov på 13 Mkr genom den aktuella nyemissionen, samt via åtaganden uppdelat i direktinvesteringar och garantiåtaganden. Företaget skriver även att den aktuella nyemissionen övertecknas, vilket dock nog ska tolkas som att de räknar in framtida åtaganden, då den aktuella emissionen var på 5 Mkr varav 4,5 Mkr tecknats.

Uppdatering: Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: I oktober 2016 gör My Exchange en nyemission på 1,44 Mkr. Man skriver då även att en ytterligare kapitalanskaffning behöver göras och att de kan tänka sig en notering.

Uppdatering: Den 14 juli 2021 inledde bolaget en konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner