Börsnotering av

My Beat AB

My Beat är en mobiloperatör.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Our Beat Ventures AB 44,93 %, Aggregate Media Fund X KB (AMF) 12,29 %, Almi Invest ÖMS 5,49 %, Energetic AS 3,07 %, Advisum AS 2,95 %, James Smith Sr 2,94 %, Björn Harald Spilling 2,38 %, Gvalueinvest AS 2,38 %, Altitude Capital AS 2,20 %, PeCe Data Mellansverige AB 1,95 %.

Värdering

Uppdatering: 41,1 Mkr post money

Uppdatering: 29,5 Mkr pre-money och 44,0 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 3,63 kr per aktie.

57,8 Mkr pre-money när företaget vill ta in 4 Mkr i april-maj 2021.

Mer information

My Beat meddelade i början av 2021 att de ska göra en crowdfunding-emission under vintern och siktar på en notering på First North.

Uppdatering: När My Beat gör en crowdfunding-emission på upp till 4 Mkr i april-maj 2021 så är siktet inställt på en First North-notering i slutet av 2022.

Uppdatering: My Beat gör en noteringsemission under maj 2022 och börjar handlas på Spotlight den 30 maj 2022.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades till 11,6 Mkr, dvs 80 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner