Börsnotering av

MVV International AB

MVV AB är ett teknikkonsultföretag med spetskompetens inom tillgänglighet och metodutveckling, implementering av lean manufacturing och inte minst att säkerställa att den kunskap konsulten bär med sig stannar kvar i företaget även efter att uppdraget avslutats.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Glass Safe Sweden ABs aktieägare erhåller en mindre del av aktierna i samband med det omvända förvärvet av MVV International AB.

Mer information

MVV International AB noteras på Nordic-MTF genom ett omvänt förvärv av Glass Safe Sweden AB som är noterat på Nordic-MTF. Glass Safe Sweden AB säljer sin tidigare verksamhet till huvudägaren.

Uppdatering: Den omvända noteringen via Glass Safe Sweden AB har ställts in. Ekonomin i Glass Safe var sämre än väntat, och det finns därför inga förutsättningar att notera sig den vägen.

Uppdatering: Den omvända noteringen via Glass Safe Sweden AB är aktuell igen. Formellt beslut tas den 4 november 2009.

Uppdatering: Glass Safe Sweden AB genomförde köpet av MVV International den 4 november 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner