Börsnotering av

MTG Gaming AB

MTG Gaming är det bolag där MTG har samlat sin gamingverksamhet, bla innehav i InnoGames och Kongregate.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Modern Times Group MTG AB 77,35 %, efter att transaktionen med Hutch är klar.

Modern Times Group MTG AB 71,85 %, InnoGames-personer äger resten.

Mer information

MTG har under ett par år pratat om att knoppa av och särnotera sin gamingverksamhet och själva bli ett rent e-sportsbolag. Det har även talats om att sälja gamingverksamheten. I början av december 2020 gjordes en transaktion som vi tolkar som åter gör noteringsspåret mer troligt. MTG ökade sitt innehav i InnoGames till 68 %, samtidigt som man rev optionen om att kunna köpa resten. Men det som också gjordes var att MTG Gaming AB startades, dit samtliga aktier i InnoGames flyttas, samt även MTGs innehav Kongregate. Vidare är det i detta bolag som framtida gamingaffärer ska göras. I detta nya bolag blir MTG ägare till 71,85 % och resten ägs av de övriga ägarna i InnoGames som skjuter till sina aktier.

Uppdatering: Knappt har MTG Gaming AB offentliggjorts innan förvärv av mobilspelsföretaget Hutch Games för 275 + 100 MUSD offentliggörs. Förvärvet görs först av MTG vilket leder till att MTGs ägande i MTG Gaming kommer att öka till 77,35 %.

Uppdatering: I mitten av januari 2021 meddelades att ytterligare ett potentiellt förvärv ska göras för 130-150 MUSD (där en meningsfull tilläggsköpeskilling kan tillkomma över tid, dock ej mer än ursprungliga beloppet. Ska betalas med både aktier och kontanter. När man betalar med aktier innebär det att MTG ABs procentuella ägande minskar och en börsnoteringen blir ännu mer logisk.

Uppdatering: I slutet av januari 2022 meddelade MTG att de säljer e-sportverksamheten och satsar på gaming-verksamheten. Det gör att MTG i princip blir gaming-verksamheten och således behövs ingen notering av MTG Gaming AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner