Börsnotering av

Mr Green & Co AB

Mr Green är ett nätcasino som erbjuder spel till kunder i Sverige och andra länder. Mr Green & Co AB hette tidigare Iacta Management AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Transferator AB är en stor ägare och som inför en notering planerar att dela ut ägandet till sina många aktieägare.

Uppdatering: Bland de större ägarna finns Fredrik Sidfalk 17,3 %, Henrik Bergquist 18,8 %, Hans Fajerson 18,5 % och Mikael Pawlo 5,6 %. Totalt ca 800 aktieägare.

Värdering

710 Mkr baserat på eget kapital i april 2013 (enligt de uppgifter Transferator delger när de delar ut sina 17,18 % i Mr Green, där värdet på de aktierna anges till 122 Mkr).

Mer information

Företaget heter i början av april 2013 fortfarande Iacta Management AB, men ska innan en notering byta namn till Mr Green & Co AB.

Iacta äger 17,18% av den maltesiska spelkoncernen Green Gaming Group Plc. (”Mr Green”), som via helägda dotterbolaget Mr Green Ltd driver det mycket framgångsrika internet-casinot MrGreen.com. Styrelsen i Iacta har även uttryckt en avsikt att efter genomförd utdelning lägga ett bud på resterande 82,82 % av aktierna med målet att nå ett ägande om 100 % av utestående aktier i den maltesiska spelkoncernen Green Gaming Group Plc.

Det noterade företaget Transferator AB delar ut sitt innehav till aktieägarna, vilket gör att Mr Green får ett stort antal aktieägare. Målet är sedan att lista aktien på någon av de mindre marknadsplatserna i Sverige.

Uppdatering: Transferator meddelar i slutet av april 2013 att Mr Green & Co AB har förvärvat och tillträtt aktier i Green Gaming Group Plc (”GGG”) så att ägandet ökat till 51,48% av röster och kapital i GGG. Köpeskillingen för de nu förvärvade aktierna i GGG uppgår till 243,6 Mkr vilken har finansierats i sin helhet med ett långfristigt lån i Mr Green & Co AB. Efter affären har Mr Green & Co AB ett bokfört värde på sitt innehav i GGG om totalt 365,6 Mkr.

Uppdatering: Mr Green & Co börjar handlas på Aktietorget den 28 juni 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner