Börsnotering av

Moretime Professional Services AB

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

December 2013; Grundare och ledning 75 %, externa investerare 25 %. Aggregate Media Fund äger 14,5 % (ett företag grundat av styrelsemedlemmen Peter Brodén).

Värdering

49,5 Mkr pre-money och 64,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas (exkl teckningsoptioner).

Mer information

Den 12 november 2013 fattade styrelsen för Moretime Professional Services beslut om att lista företaget på First North under våren 2014. Remium är finansiell rådgivare till företaget.

Uppdatering: Vi har blivit informerade om att Moretime ska lista sig på Aktietorget och att rådgivaren är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Uppdatering: Moretime gör en nyemission under mars och listar sig på Aktietorget den 23 april 2014.

Uppdatering: Första handelsdag för Moretime blir den 13 maj 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner