Börsnotering av

Monivent AB

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Efter noteringsemissionen; Chalmers Ventures AB 15,20 %, Almi Invest AB 10,45 %, Medicreate AB 5,24 %, Maria Lindqvist 4,48 %, Advecto AB 3,21 %.

Värdering

Uppdatering: 38,8 Mkr post money

19,1 Mkr pre-money och 38,8 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Sedermera Fondkommission meddelade i mitten av januari 2020 att Monivent ska notera sig under första kvartalet 2020 och då göra en IPO på 19,7 Mkr.

Uppdatering: Monivents notering är planerad till 17 mars 2020.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 35,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 181 procent. Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner