Börsnotering av

Momentum Group AB

Momentum Group är en avknoppning från Alligo (som tidigare hette Momentum Group).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Mer information

Det börsnoterade företaget Momentum Group AB meddelade i början av april 2021 att de överväger att knoppa av och särnotera den ena hälften av koncernen.

"I syfte att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde har styrelsen nu gett koncernens företags­ledning i uppdrag att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Ytterligare information om resultatet av detta uppdrag kommer att lämnas av styrelsen under räkenskapsåret."

Uppdatering: I mitten av juli 2021 skrev Momentum Group att de senare under året ska lämna ytterligare information om särnoteringen.

Uppdatering: I mitten av september 2021 meddelade Momentum Group att de går vidare med att förbereda en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster, och att det är på Nasdaq Stockholm som noteringen ska ske med tidsplanen första halvåret 2022.

Företaget som ska knoppas av och särnoteras ska överta namnet Momentum Group AB. Dagens Momentum Group AB ska byta namn till Alligo.

Uppdatering: Momentum Group noteras på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner