Börsnotering av

Mölnlycke Health Care AB

Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Investor 99 %.

Värdering

30 miljarder kronor är en värdering som gjorts av Dagens Industri.

Mer information

Investor tog över Mölnlycke under januari 2007. Inga noteringsplaner har kommunicerats, men det pratas under 2010 om att Mölnlycke kan komma att börsnoteras inom de närmaste åren.

Uppdatering: VD Pierre Guyot säger i mitten av mars 2012 att företaget kan vara redo för en börsnotering under första kvartalet 2013, om ägaren Investor bestämmer sig för det alternativet.

Uppdatering: I början av november 2013 byter Mölnlycke VD, från Pierre Guyot till Richard Twomey. Björn Gustafson, analytiker på Cheuvreux i Stockholm, säger även till Dagens Industri att Investor har tillfört Mölnlycke 4,6 miljarder kronor för att sänka skuldnivån. Allt detta pekar på en börsnotering.

Uppdatering: I början av 2015 samlar Investor många av sina innehav i den nya divisionen Patricia Industries, inklusive Mölnlycke. Bolaget beskriver det som "Våra helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.". Det verkar även kuinna sammanfattas som att det där Investors alla onoterade innehav samlas, exklusive EQT-investeringar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner