Börsnotering av

Moberg Pharma AB

Moberg Pharma utvecklar dermatologiska läkemedel för behandling av vanligt förekommande hudsjukdomar. Moberg Pharma AB hette tidigare Moberg Derma AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen: Östersjöstiftelsen 30 %, Six Sis AG 25 %, Marie Moberg 13 %, Peter 10 %, Mohammed Hussein Al-Amoudi 5 %. Totalt 50 ägare.

Värdering

Pre-money 226 - 275 Mkr samt ytterligare upp till 161 Mkr om emission och övertilldelningsoption fulltecknas.

UPPDATERING: Vid nyemissionen inför noteringen i maj 2011 är teckningskursen 29 kr. Vilket ger en pre-money-värdering på 189 Mkr och post money 263 Mkr.

Mer information

Företaget gjorde en nyemission på 40 Mkr i början av 2008 och planerade en notering under Q4 2008.

Uppdatering: Företaget upprepar sina noteringsplaner i början av 2010. Företaget anser sig vara klart för att kunna noteras och ser en notering under 2011 som sannolik.

Uppdatering: Moberg Derma preciserar i september 2010 sina noteringsplaner till första halvåret 2011 och är noga med att målet verkligen är att det ska ske innan halvårsskiftet.

Uppdatering: Moberg Derma gör en nyemission under november/december 2010 och börsnoterar sig den 9 december 2010.

Uppdatering: Intresset för att delta i Moberg Dermas nyemissionen under november/december 2010 var för lågt. Företaget ställer därför in den planerade börsnoteringen som skulle skett den 9 december 2010.

Uppdatering: Moberg Derma gör ett nytt försök att börsnotera sig den 26 maj 2011 och större delen av nyemissionen inför noteringen är redan fylld.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner