Börsnotering av

Mineralbolaget i Stockholm AB

Mineralbolagets affärsidé är att utveckla mineralfyndigheter. Ambitionen är dock att utveckla mineralfyndigheter i ett bredare perspektiv av bland annat uran, REE (sällsynta jordartsmetaller), guld och koppar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Företaget planerar att göra en nyemission i samband med noteringen.

Uppdatering: Företaget planerade att notera sig under Q1 2007. Q1 har passerats och ingen ny tidsplan har kommunicerats.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från Scandinavian PGE Exploration AB till Mineralbolaget AB.

Uppdatering: Bolaget gjorde under 2008 en förlust på 4,8 Mkr och 18,5 Mkr under 2009. Under 2010 uppgick förlusten till 0,03 Mkr. Företaget har inte haft några intäkter att prata om. Under 2011 har bolaget inte förnyat sin domänadress. Motståndet har också varit kompakt under åren för brytning av uran i Sverige. Bolaget verkar ha lagt sin verksamhet på is.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner