Börsnotering av

Mineral Invest International MII AB

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

400 aktieägare. Archelon Mineral äger innan köpet av Mineral Invest 65 % av kapitalet och 86 % av rösterna.

Värdering

Uppdatering: Nyemission och uppköp med betalning i aktier pågår.

Uppdatering: Enligt nyemissionen i mars 2009, pre-money 7,4 Mkr och post money 12,6 Mkr. Emissionskurs 0,45 kr.

Innan nyemissionen 7,5 Mkr - 8,75 Mkr (räknat på emissionskursen 0,60 respektive 0,70 kr). Efter nyemissionen tillkommer upp till 9 Mkr.

Mer information

Företaget gör en nyemission inför noteringen. Uppdatering: Noteringen skjuts från augusti till oktober 2008.

Uppdatering: På grund av noteringsklimatet så flyttas noteringen till 2009.

Uppdatering: Noteringen planeras till juni 2009.

Uppdatering: Balkan Resources köper Mineral Invest Sweden AB och betalar med 29.000.000 aktier (värderade till 0,45 kr).

Uppdatering: Balkan Resources AB har bytt namn till Mineral Invest International MII AB, inför deras uppköp av Mineral Invest Sweden AB. Företagets plan är nu att notera sig på Aktietorget i september 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner