Börsnotering av

Mineral Invest International MII AB

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Listat på Aktietorget. Amarant Mining Ltd blir ägare till 50 % av Mineral Invest inför bytet till First North.

Uppdatering: I slutet av januari 2013 dyker följande upp som största ägare; Joakim Christiansson 8,27%, Banque Invik SA 8,05%, GKL Growth Capital Holding 8,04%, Elgius Invest AB 6,19% och Lennart Appelberg 6,03%.

Uppdatering: I slutet av april 2013 blir Alluvia Mining Ltd ägare till 53 % av aktierna efter att de fått betalning i form av aktier.

Värdering

Listat på Aktietorget. Transaktionen med Amarant Mining innan bytet till First North görs till pre-money 115 Mkr och post money 230 Mkr.

Mer information

Mineral Invest kommunicerade i början av juni 2012 en transaktion med Amarant Mining Ltd, och i samband med det meddelade företaget även att de planerar att byta lista, från Aktietorget till First North, under tredje kvartalet 2012.

Uppdatering: På ryktessidan i Affärsvärlden den 12 september 2012 finns en uppgift om att Mineral Invest under följande vecka kommer att meddela listbytet som man tidigare kommunicerat planerar göra.

Uppdatering: Mineral Invest meddelar i slutet av september 2012 att bytet till First North ska vara genomfört under december 2012.

Uppdatering: Det tog längre tid än väntat för Mineral Invest att få in pengarna på kontot för nyemissionen till Amarant Mining. I mitten av december 2012 meddelades även att företaget byter strategi ännu en gång. Den nytillträdde styrelseordföranden Lars Guldstrand stakar upp en strategi där företagets skall ligga på traditionell malmbrytningsverksamhet (s.k. hard rock). Listbytet har inte nämnts på länge.

Uppdatering: I början av januari 2013 meddelar Mineral Invest nya planerade affärer som totalt förändrar företaget ytterligare en gång. Mineral Invest ska bla köpa Gold Crown LLC och betala med stora mängder egna aktier. Andra saker säljs och tidigare finansieringslösning byts ut. Mineral Invest har inte kommenterat det listbyte som tidigare skulle skett under december 2012. Men när företaget byter en stor del av sin verksamhet flera gånger på ett antal månader så blir det väl nästan omöjligt att skriva ett listningsdokument. Återstår att se var det slutar.

Uppdatering: Mineral Invest meddelar i slutet av januari 2013 att arbetet med att flytta till First North har legat på is pga alla förändringar. Styrelsen för Mineral Invest International har nu beslutat att återuppta det planerade listbytet av bolagets aktier från Aktietorget till First North. Mangold Fondkommission har utsetts till bolagets finansiella rådgivare och s.k. Certified Adviser.
Bolagets mål är att kunna genomföra listbyte under våren 2013 efter att de pågående strategiska förändringarna och förvärven är genomförda.

Uppdatering: I slutet av januari 2013 dyker följande upp som största ägare; Joakim Christiansson 8,27%, Banque Invik SA 8,05%, GKL Growth Capital Holding 8,04%, Elgius Invest AB 6,19% och Lennart Appelberg 6,03%. Lars Guldstrand på GKL Growth Capital uppger på telefon till Realtid.se att GKL har köpt aktier i Mineral Invest men att förklaringen till ägarlistans utseende också är att GKL har fått Mineral Invest-aktier parkerade på en depå som en sorts säkerhet för bolagets affärer med Amarant Mining och Alluvia Mining. Han säger vidare att övriga ägare kan ha liknande upplägg, men hänvisar till respektive ägare för kommentar om deras innehav i Mineral Invest.

Uppdatering: Det fortsätter att storma kring Mineral Invest. Amarant-sfären har många och komplicerade transaktioner, med både brottsanklagelser och juridiska stridigheter. Då Mineral Invest numera är en del av sfären så är de med i denna storm.

Mineral Invest meddelar den 18 april 2013 att de skjuter på sin årsstämma till den 19 juni och årets första kvartalsrapport till den 28 maj. Något byte till First North är knappast aktuellt innan detta är avklarat.

Uppdatering: I slutet av april 2013 blir Alluvia Mining Ltd ägare till 53 % av aktierna efter att de fått betalning i form av aktier.

Uppdatering: Mineral Invests VD säger i mitten av juni 2013 att ett listbyte till First North först blir aktuell när företaget har påbörjat sin produktion, och att man hoppas komma igång med sin produktion inom 4-5 månader. Dvs ett listbyte lär dröja till 2014.

Uppdatering: Resten av 2013 har varit en fullständig katastrof för Mineral Invest och vid slutet av året balanserar företaget på randen av konkurs. Planer på listbyte är uppenbart inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner