Börsnotering av

Metacon AB

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Avanza Pension 4,82 %, Aaron michelin 2,91 %, Nordea Liv & Pension 1,64 %, Dan Sandberg 1,37 %, Nordnet Pensionsförsäkring 0,97 %

Värdering

493 Mkr i market cap i början av september 2022.

Mer information

Metacon meddelade i början av juni 2022 att de ska flytta sin notering från NGM Nordic SME till First North under tredje kvartalet 2022.

Uppdatering: I början av september 2022 meddelade Metacon att tidsplanen för noteringen är september eller första halvan av oktober 2022.

Uppdatering: Metacon noteras på First North den 26 september 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner