Börsnotering av

Mertiva AB

Mertiva består av en kassa samt aktier i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Mertiva AB hette tidigare Diamyd Medical AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

Värdering

Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

Mer information

Mertiva, som tidigare hette Diamyd Medical, är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Den operativa verksamheten knoppas av och det avknoppade bolaget tar namnet Diamyd Medical. Mertiva består därefter av en kassa samt aktieinnehav i två företag. Där planen är att så snabbt som möjligt dela ut kassan till ägarna. I april 2013 togs beslutet att avnotera Mertiva från Stockholmsbörsen och i stället notera företaget på Aktietorget eller liknande lista.

Uppdatering: Mertiva listar sig på NGM Nordic MTF, första handelsdag blir den 29 juli 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner