Börsnotering av

Medimi AB

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Företaget har ett 90-tal ägare innan nyemissionen.

Värdering

48,6 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Mer information

Telum planerar att göra en nyemission innan eller i samband med noteringen. Företaget presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Stockholm den 10 maj. Uppdatering: Företaget verkar ha bytt namn från Telum AB till MedicPen AB. Uppdatering: VPC-anslutningen tog längre tid än företaget planerat och noteringen flyttas därför från den 13 november till den 27 november.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner