Börsnotering av

Medicortex Finland Oy

Medicortex utvecklar biomarkörer som ska utvärdera omfattningen och svårighetsgraden av hjärnskakning och hjärnskador.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

10,7 MEUR pre-money när bolaget gör en emission under sommaren 2021. 6,40 EUR per aktie.

Mer information

I början av augusti 2021 meddelade Dividend Sweden att de ingått ett avtal med Medicortex om en ägarspridning. Vidare framgår att tidsplanen för Medicortex notering är första halvåret 2022.

Uppdatering: I slutet av april 2022 angavs tidsplanen för noteringen till 2022.

Uppdatering: Medicortex noteras på First North i Finland den 30 juni 2022. Vi ändrar dock status till Inställd då det är ett finskt företag som noterar sig i Finland, vi hade trott att noteringen skulle ske i Sverige.

Uppdatering: Noteringsemissionen och noteringen blev inställda, intresset var för lågt.

Uppdatering: I början av juli 2023 blev Nosium AB delägare när de sålde aktier i Online Health Group (OHG) AB och delvis fick betalt i Medicortex-aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner