Börsnotering av

MatHem i Sverige AB

Mathem är en livsmedelsbutik på nätet med hemkörning av maten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Kinnevik, Axfood, Verdane, AMF.

Uppdatering: Kinnevik 38 %, efter en nyemission och köp av befintliga aktier i februari 2019.

Uppdatering: Clas Ohlson AB blev i december 2017 ägare till 10 % efter en nyemission.

Uppdatering: Efter nyemission i january 2017; Verdane Capital 36 %, Bestseller 21 %, grundarena Karolin och Tomas Kull 12 %, Karl-Johan Persson 10 %, Ferd 6 %, Erik Mitteregger 3 %.

Verdane Capital 51 %, Tomas och Karolin Kull (via bolag) 18 %, Karl-Johan Persson (via bolag) 9 %, Erik Mitteregger (via bolag) 3 %, Wealth Services Management 3 %, Net Departo Toshi 3 %, Stefan Krook (via bolag) 2 %, Rite Internet Ventures 1 %, Jakob Tolleryd (via bolag) 1 %, Övriga aktieägare 8%.

Värdering

Uppdatering: 226 Mkr pre-money och ca 1226 Mkr post money vid emissionen i maj 2023.

Uppdatering: 0,25-0,4 Mdkr pre-money i en emission där 0,7 Mdkr ska tas in under våren 2023 enligt obekräftad uppgift.

Uppdatering: 2,3 Mdkr pre-money och 2,8 Mdkr post money vid emissionen under våren 2022.

Uppdatering: 4 Mdkr vid kapitalanskaffningen under 2021.

Uppdatering: 2 368 Mkr post money efter en nyemission på 400 Mkr i februari 2019 (där även befintliga aktier för 500 Mkr bytte ägare).

Uppdatering: 1,86 Mdkr post money, efter en nyemission på 160 Mkr i januari 2017.

1,25 Mdkr vid en nyemission i juli 2015.

Mer information

Staffan Mörndal på Verdane Capital sade i början av oktober 2015 att de planerar att börsnotera Mathem inom några år.

Uppdatering: I mitten av november 2015 skriver DI att finansmannen Erik Mitteregger blir ny ordförande för Mathem och att detaljhandelsproffset Cecilia Marlow blir invald i styrelsen.

Uppdatering: Staffan Mörndal på Verdane Capital sade i slutet av april 2016 att Mathem ska börsnoteras år 2018.

Uppdatering: I januari 2017 gjorde Mathem en nyemission på 160 Mkr. Efter nyemissionen äger det norska investmentbolaget Ferd 6 % och Erik Mitteregger 3 %.

Tomas Kull säger att den senaste kapitalrundan täcker Mathems behov av externt kapital för "flera år" framöver. På frågan om det innebär att de nu inte längre aktivt söker kapital blir svaret att "Absolut. Vår plan är att verksamheten ska gå 'break even' i slutet av året".

Uppdatering: Mathem-grundaren Tomas Kull säger i slutet av oktober 2017 att grundplanen är en börsnotering. Men han vill inte uppge någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I december 2017 meddelades att Clas Ohlson AB och Mathem inleder ett strategiskt samarbete och att Clas Ohlson AB köper 10 % av Mathem via en nyemission.

Uppdatering: I slutet av februari 2018 köper Mathem upp Fruktbudet, som under 2017 omsatte 175 Mkr.

Uppdatering: Den sista augusti 2018 skriver Breakit på sin skvallersida att man hör att Mathem lika gärna kan säljas utanför börsen.

Uppdatering: I början av februari 2019 säger Breakit i sin podcast att Mathems planer nu är att "kanske" notera sig till hösten 2019. Efter att ha varit en framgångssaga så har konkurrensen, i många fall från traditionella bolag, gjort att Mathem har fått det tuffare.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 meddealde Kinnevik att de har åtagit sig att investera 900 Mkr i Mathem, där 400 Mkr är i form av en nyemission och 500 Mkr i form av att befintliga ägare säljer aktier. Kinnevik blir här med ägare till 38 %. Clas Ohlson är den enda storägaren som inte sålt några aktier i denna transaktion.

Uppdatering: I mitten av oktober 2020 skrev Di att de hör spekulationer från aktörer på aktiemarknaden om att Mathem kan komma att börsnoteras inom 2-3 år.

Uppdatering: I början av juni 2022 skrev Di Digital att Mathem har tagit in 500 Mkr i nytt kapital. Bolagets vd Johan Lagercrantz säger ”Vi tittar fortsatt på notering som ett troligt alternativ när vi når 'break even' 2024. Så en notering i häradet 2024/2025 är inte omöjligt, men det finns inga beslut.”

Uppdatering: I mitten av april 2023 kom det uppgifter i media att Mathem ska ta in nytt kapital under våren, där planen var 600 Mkr men att intresset var stort så att man ska ta in 700 Mkr. Pre-money-värderingen uppges dock vara 250-400 Mkr, dvs en rejäl slakt mot tidigare värderingar.

Uppdatering: I mitten av maj 2023 stod det klart att MatHem gjort en nyemission på omkring 1 miljard kronor, dvs mer än tänkt, och detta till en pre-money-värdering på låga 226 Mkr.

Uppdatering: I början av november 2023 skrev Breakit att en sammanslagning planeras mellan Mathem och norska Oda. Båda företagen har Kinnevik som största ägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner