Börsnotering av

Matera Retail Group AB

Matera Retail Group äger de två detaljhandelsföretagen Appricot och Teknikmagasinet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Sommaren 2021: Kvalitena, Ambience, Nordfin Capital, Svea Ekonomi, Unwrap Finance.

Unwrap Finance AB är en delägare.

Mer information

Matera Retail Group äger Teknikmagasinet och Apricot som tagits ut från det tidigare noterade bolaget Ambia Trading (som senare bytte namn till Ambience Group). I början av maj 2021 skrev Ehandel.se att Apricot/Matera (det är lite otydligt om det Apricot eller Matera som åsyftas, men det borde vara Matera) ska noteras på NGM och vd för Matera säger att det är ett alternativ.

"Det är ingen hemlighet att ägarna har haft en diskussion att notera bolaget. Det är något som pågått hela tiden sedan man tog ut bolaget från Ambience. Det har funnits en stark drivkraft att genomföra en notering av koncernen. Flera av ägarna blev ju också ägare lite ofrivilligt. Det var antingen det eller att ta en rejäl kreditförlust."

Uppdatering: I början av november 2021 skrev Breakit att Teknikmagasinets tidigare ledning fått skarp kritik av revisorn för att man lånat ut 42 Mkr till den tidigare ägaren trots tydliga tecken att de inte skulle kunna betala tillbaka.

Man skrev vidare att handlingar visar att den tidigare ägaren Ambience åter blev ägare i Teknikmagasinets moderbolag Matera Retail Group, via en kvittning av en skuld.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade Teknikmagasinet att de säljs till norska Release.

"Teknikmagasinet SWE AB får en ny ägare villkorat av att Matera Retail Group AB vid en extra bolagsstämma den 1 april godkänner försäljningen av 100% av aktierna i Teknikmagasinet till det norska återbruks- och mobilföretaget Release AS."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner