Börsnotering av

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

2700 aktieägare.

Värdering

Pre-money 273,5 Mkr och 328,2 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Mackmyra bestämde i juni 2010 att notera aktien på någon av de mindre marknadsplatserna. Aktien handlas idag på Alternativa Aktiemarknaden.

Uppdatering: Mackmyra preciserar sina noteringsplaner till fjärde kvartalet 2011.

Uppdatering: Mackmyra har anlitat en rådgivare för listningen, samt bestämt sig för att lista aktien på First North.

Uppdatering: Datum för listning har preciserats till december 2011.

Uppdatering: Mackmyra gör en nyemission inför sin notering på 54,7 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner