Börsnotering av

Mabi Rent AB

Mabi Rent AB äger och förvaltar aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB, vars verksamhet består i att bedriva uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Tommy Smidestam 30,16 %, Svante Carlsson Invest AB 12,80 %, Aumento Aktiebolag (Tommy Smidestam) 12,69 %. Företaget fick 150 nya aktieägare vid försäljning av befintliga aktier till allmänheten inför noteringen.

Värdering

38 Mkr enligt erbjudandet inför noteringen.

Mer information

Mabi Rent presenterar sig den 26 maj 2010 på en intvesteringsträff anordnad av Aktietorget Uppland.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner