Börsnotering av

Lyvia Group AB

Lyvia är en företagsgrupp inom mjukvara, digital marknadsföring och konsult.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Esmaeilzadeh Holding 90 % (Det företaget ägs till 54 % av Saeid Esmaeilzadeh)

Värdering

Uppdatering: I maj 2023 gjorde Lyvia en riktad emission där pre-money-värderingen var ca 6 miljarder kronor. 1 137 kr per aktie.

Mer information

I april 2023 meddelade Lyvia att de ska noteras på Stockholmsbörsen inom 12-18 månader. Luvia består av 35 företag i Europa och har för avsikt att meddela fler förvärv under de kommande månaderna.

Lyvia hade under det finansiella året 2022 intäkter på omkring 2 miljarder kronor och hade omkring 1500 anställda.

Lyvia är en av de större delarna inom Saeid Esmaeilzadehs företag Esmaeilzadeh Holding/Ehab Group.

Uppdatering: I början av oktober 2023 skrev Di att Lyvia tar upp ett lån på 1,6 Mdkr från DNB och Danske Bank för att fortsätta sin förvärvsresa. "Detta efter att bolaget under sommaren refinansierat en obligation på 800 miljoner kronor och löst en kreditlina från Collector på 400 Mkr."

Tidsplanen för noteringen har förskjutit sig något, nu lutar det åt första halvåret 2025. Men bolaget säger att det ska vara snabbfotade och anspassa sig till hur marknaden ser ut.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner