Börsnotering av

Lyckegård Group AB

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Största ägare är Jonas N Karlsson Drake af Hagelsrum, Hans Göran Vilhelm Bergengren och Almi Invest Syd AB. First Venture Sweden AB är en investerare.

Värdering

Uppdatering: 92,3 Mkr post money

59,9 Mkr pre-money och 92,3 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 5,95 kr per aktie.

Mer information

I mitten av november 2021 meddelade First Venture att de investerar i Lyckegård inför en notering på First North under 2022.

Uppdatering: Lyckegård noteras på First North den 21 februari 2022.

Uppdatering: Nyemissionen tecknades till totalt cirka 34,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 108 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 570 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner