Börsnotering av

LunchExpress i Sverige AB

LunchExpress närproducerar och säljer färdigpackad kyld mat med hög kvalitet via ett flertal distributionskanaler.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Före emissionen; Anders Nilsson 50,7%, Bo Thörnqvist via bolag 31,7%, Marc Cameras 7,7%, Alexandra Cameras 7,6%, Svante Runnquist 2,3%.

Värdering

Pre-money 30 Mkr och 36 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

LunchExpress gör en nyemission under 15 februari till 8 mars inför sin notering.

Uppdatering: Företaget förlängde sin teckningstid något och därför har noteringsdatumet flyttats till den 3 maj 2010. 4,95 Mkr av 6 Mkr tecknades i nyemissionen inför noteringen.

Uppdatering: Noteringsdatum justeras från den 3 maj till den 5 maj 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner