Börsnotering av

LumenRadio AB

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Under förutsättning att hela erbjudet inkl övertilldelning fulltecknas; Chalmers Innovation Seed Fund AB 17,6 %, Bo Niclas Norlén 5,8 %, Tequity AB 6,0 %, Hans Lau 5,2 %, AB Grenspecialisten 10,1 %, AP4 8,4 %, AP2 6,7 %. Creades AB 5,9 %, Handelsbanken Fonder 5,0 %, Övriga 29,2 %.

Latour Industries AB är delägare.

Värdering

544 Mkr pre-money och 594 Mkr post money. 48 kr per aktie.

Mer information

I mitten av november 2022 meddelade LumenRadio att de ska notera sig på First North under december 2022 och inför det göra en IPO, vars storlek ännu inte är exakt kommunicerad, men den består av dels en emission på 50 Mkr och dels av befintliga aktier, där vissa investerare har åtagit sig att köpa aktier för 215 Mkr.

AB Grenspecialisten, Andra AP-fonden, Creades AB (publ) via kapitalförsäkring, Fjärde AP-fonden, och Handelsbanken Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om 215 Mkr. Styrelseledamot Nicolas Hassbjer, styrelseordförande Magnus Terrvik, VD Alexander Hellström och CFO Magnus Holm avser förvärva ytterligare aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om minst 5 Mkr.

Uppdatering: LumenRadio noteras på First North den 8 december 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner