Börsnotering av

LTH Ventures Ltd

LTH Ventures driver ett teknikföretag och tre onlinemarknadsplatser i Storbritannien och Irland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

LTH Online Holdings Ltd

Mer information

I slutet av maj 2023 meddelade Euroafrica Digital Ventures, vars verksamhet har havererat, att deras bolagsskal ska användas för att notera LTH Ventures Ltd.

LTH Ventures Ltd ägs av LTH Online Holdings Ltd som är baserat i Irland.

Efter transaktionen kommer LTH Online Holdings Ltd äga 90 % av det noterade bolaget.

Euroafrica har fått ett lån av på 1,75 Mkr av LTH Online Holdings Ltd för att hålla sig flytande. Det ska återbetalas genom kvittning, vilket borde öka deras ägande ytterligare.

Uppdatering: Transaktionen med Euroafrica avbröts i slutet av juni 2023 och noteringen är således inställd. Euroafrica skrev "Då det trots omfattande dialog inte gått att komma vidare med den utlovade lånefinansieringen har en enig styrelse beslutat sig för att avbryta arbetet med det omvända förvärvet."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner