Börsnotering av

Loomis AB

Loomis erbjuder ett brett sortiment av helhetslösningar för värdehantering. Tjänsterna, som huvudsakligen riktar sig till banker, detaljhandelskedjor och butiker samt andra kommersiella affärsverksamheter, ger deras kunder en säker och effektiv hantering av allt fysiskt kontantflöde i deras verksamhet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Securitas AB, som delar ut företaget till sina aktieägare innan notering.

Mer information

Securitas AB delas upp i fyra separata företag. Securitas AB fortsätter att vara noterat och de tre nya företagen noteras alla på O-listan.

Uppdatering: Ett stort antal riskkapitalbolag är intresserade av Loomis. Det är alltså möjligt att företaget blir uppköpt istället för att noteras.

Uppdatering: Securitas finanschef Håkan Winberg sa i månadsskiftet maj/juni att en försäljning är mer sannolik än en notering.

Uppdatering: Efter att Industri Kapital dragit sig ur ett köp i sista stund avbryts nu försöken att sälja företaget, Loomis ska nu istället börsnoteras under 2007.

Uppdatering: De avstämningsmetor som brittiska Loomis Cash Management har använt har inte varit tillräckligt omfattande. Företaget kommer därför inte att noteras under 2007.

Uppdatering: Företaget meddelade i början av augusti 2007 att man siktar på en notering under andra halvan av 2008.

Uppdatering: Securitas preciserar i början av augusti noteringsplanerna av Loomis till december 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner