Börsnotering av

Linktel AB

Linktel är en sälj- och kommunikationsföretag som tillhandahåller outsourcingtjänster och helhetslösningar inom försäljning och kundvård.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Office Provider Sweden AB 100 %, som innan en notering skulle knoppa Linktel till aktieägarna.

Mer information

Linktel är ett dotterbolag till Office Provider som är noterat på Aktietorget. Office Provider för samtal med ett flertal som passar samman med Linktel. Ett krav som ställts i några fall är att Linktel då skulle knoppas av och särnoteras. Ett samgående med ett jämbördigt företag och Linktel skulle kunna särnoteras. Uppdatering: Linktel har inte lyckats vända den negativa resultatutvecklingen. Office Provider meddelar därför i april 2008 att man säljer inkråmet i Linktel. Ingen notering av Linktel således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner