Börsnotering av

Lineum AB

Produktutvecklar och forskar kring utveckling av innovativa livsmedel. Under sista kvartalet 2008 lanseras livsmedel som på ett enkelt sätt förbättrar näringsinnehållet i den dagliga kosten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Enligt nyemissionsvillkoren i april 2008; 10 Mkr före emissionen och 19 Mkr om emissionen fulltecknas.

Mer information

Företaget gör en nyemission under april 2008.

Uppdatering: Åren har gått och det har inte hänt vidare mycket i företaget. Vi väljer att kalla planerna på att lista företaget som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner