Börsnotering av

LEAX Group AB

LEAX Group är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Familjerna Berggren och Seger direkt eller indirekt 64,3 %, AMF 28,9 %, Resten ägs av nyckelpersoner aktiva i bolaget.

Mer information

I början av november 2021 meddelade LEAX Group att de planerar för en notering på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022. Bolaget har utsett Danske Bank som finansiell rådgivare.

Uppdatering: Den 1 april 2022 meddelade LEAX att de skjuter på börsnoteringen tills marknadsklimatet blir bättre.

"LEAX har tidigare meddelat att styrelsen och Bolagets ägare planerar en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under det första halvåret 2022. Bolaget har under det andra halvåret 2021 och det första kvartalet 2022 genomgått en börsnoteringsprocess och Bolaget blev under börsnoteringsprocessen även godkänt av Nasdaq Stockholms börskommitté för börsnotering på Nasdaq Stockholm, förutsatt att vissa villkor uppfylldes. Till följd av omvärldsläget och den påverkan det har fått på kapitalmarknaden under det första kvartalet 2022, har Bolaget emellertid beslutat att skjuta upp börsnoteringen till dess att marknadsförutsättningarna för en börsnotering är mer gynnsamma."

Vidare meddelade man att en emission av preferensaktier för 300 Mkr görs till AMF. Samtidigt ska inlösen av utestående obligationslån inledas. Samtidigt gör man en emission av preferensaktier på 108 Mkr till Köpingehus AB som betalning för en fastighet.

Uppdatering: I slutet av november 2022 skrev bolaget att de har haft kostnader för noteringsarbetet och bolaget fortsätter att kommunicera till marknaden, dvs noteringen är fortfarande aktuell, det är bara en tidsförskjutning.

Uppdatering: I början av april 2023 i årsredovisningen så är kommunikationen den samma som tidigare, man nämner att man arbetat med noteringen, men anger ingen ny tidsplan.

"Sammanfattningsvis har 2022 varit ett mycket utmanande år för LEAX, i allt från ojämna volymer till inflation. Vi har dock sett en stabil tillväxt jämfört med 2021 och ser med tillförsikt fram emot 2023."

Uppdatering: I början av november 2023 meddelade Leax Group att de utsett flera nya personer i lendande positioner, bland annat en ny CFO.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner