Börsnotering av

Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och området Haveri i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Noterat på First North

Värdering

Noterat på First North. Omkring 640 Mkr i början av maj 2010.

Uppdatering: Omkring 258 Mkr i början av juni 2011.

Uppdatering: Omkring 65 Mkr i market cap i mitten av maj 2013.

Mer information

Lappland Goldminers har extra bolagsstämma den 27 januari 2009 där man planerar att rösta för att förbereda företaget för en officiell börsnotering, och därmed byta till en riktig börs jämfört med First North där företaget nu är noterat.

Uppdatering: Lappland Goldminers styrelse diskuterar under våren 2010 en notering på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 78 Mkr under juni 2011. Man meddelar i samband med det att en notering på Stockholmsbörsen ska vara genomförd under andra halvan av 2011.

Uppdatering: Företaget bytte VD under september 2011 och har därför valt att skjuta på bytet till Stockholmsbörsen till första halvåret 2012.

Uppdatering: Lappland Goldminers har inte talat om sin plan att flytta till Stockholmsbörsen på länge och under 2013 måste företaget lösa sin finansiering, vilket också är ett absolut krav för en flytt. Högst oklart om en flytt kan bli av, om företaget fortfarande siktar på det och när det i sådant fall skulle kunna bli aktuellt.

Uppdatering: Problem och åter problem i Lappland Goldminers. Vi betraktar de tidigare planerna på en flytt till Stockholmsbörsen som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner