Börsnotering av

Kvix AB

Kvix erbjuder sina användare videosändningar med tränings- och yogapass av inspiratörer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; JT Invest i Umeå AB (Johan Thomasson) 97,7 %, Vlora Ramadani 2,0 %, C.H.A.N.G.E. Agent AB (Jan Benjaminson) 0,3 %.

JT Invest i Umeå AB

Värdering

Uppdatering: 61 Mkr post money

35 Mkr pre-money och 61 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 7 kr per aktie.

Mer information

Di Digital skrev i början av september 2021 att Kvix siktar på att notera sig på NGM under november 2021 och att Kvix inför det ska göra en emission på 20-30 Mkr.

Uppdatering: Kvix noteras på NGM Nordic SME den 6 december 2021.

Uppdatering: Totalt erhöll cirka 391 investerare allokering i noteringsemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner