Börsnotering av

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger en portfölj med samhällsfastigheter i Kongsberg beläget cirka 8 mil sydöst om centrala Oslo. Fastighetsportföljen omfattar sex fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 38 700 m2 varav cirka 26 000 m2 avser lokaler och 12 700 m2 avser en fristående parkeringsanläggning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

De som investerade inför noteringen 100 %.

Värdering

448,4 Mkr (100 kr per aktie).

Mer information

Pareto Securities AB meddelade i mitten av mars 2021 att Krona Public Real Estate AB ska noteras på Spotlight i början av april 2021.

Uppdatering: Krona noteras på Spotlight den 31 mars 2021.

Bolaget har inför noteringen tagit in 448,4 Mkr till 100 kr per aktie. Det utgör samtliga aktier i bolaget, dvs även värderingen är 448,4 Mkr.

Bolagets plan är att dela ut 6,5 kr per år, dvs 6,5 % räknat på 100 kr. Bolaget påpekar att de har intäkter i NOK och betalar utdelning i SEK, vilket gör att utdelningen påverkas av växelkursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner