Börsnotering av

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Central Asia Gold AB äger 75 % av aktierna. Central Asia Gold har ingått en avsiktsförklaring med minoritetsinvesterarna i Kopylovskoye AB om att sälja ytterligare 12,5% - 24,5% av detta dotterbolag till dem. Central Asia Gold AB kommer innan noteringen att dela ut sina aktier i Kopylovskoye AB till sina ägare.

Uppdatering: Ägandet förändrades i nyemissionen under september 2009. Totalt har Kopylovskoye 4600 aktieägare.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB garanterade en nyemission under våren 2010 och blev då ägare till 6,4 % av aktierna.

Uppdatering: Håkan Knutsson med bolag 12,8 %, Euroclear BAnk S.A. 12,2 %, SIX SIS AG 10,9 %, Benchmark Oil & Gas AB 10,3 %, Ulrika Hagdahl med bolag 9,1 %, LGT Bank in Liechtensteing Ltd 3,3 %, Michail Malyarenko 3,1 %, Faustina Sweden AB 2,2 %, EFG Private BAnk S.A. 2,0 %, Morgan Stanley & Co 1,9 %, Kredietbank Suisse 1,4 %, Peter Ahlstrand Agentur AB 1,3 %, SEB Enskilda Securities Oslo 1,3 %, olle Wahlqvist 1,1 % Stina Wahlqvist 1,1 %, Nordea Bank Norge 1,1 %, Hansard International Ltd 1,0 %, Sörebo & Co AB 0,9 %, Joakim Christiansson 0,8 %, Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 0,8 %, Övriga ägare 21,5 %.

Värdering

80 Mkr enligt det pris per aktie (80 kr) som minoritetsägarna betalar för att köpa aktier av Central Asia Gold AB.

Uppdatering: 21,35 Mkr enligt post money-värdering efter företrädesemissionen och den riktade emissionen till optionsinnehavarna i september 2009.

Mer information

Central Asia Gold AB delar ut sitt innehav i Kopylovskoye AB till ägarna och noterar sedan företaget under 2009. Uppdatering: Företaget gjorde en nyemission under september 2009. En notering kan tidigast bli aktuell under 2010, en försäljning av hela eller delar av företaget kan bli aktuell istället för en notering.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB garanterade en nyemission i företaget och har blivit ägare till 6,4 % av aktierna i bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner