Börsnotering av

Koneo AB

Koneo är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta IT-lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Hos Koneo kan kunden antingen välja att köpa endast vissa delar i ett stort produkt- och tjänsteutbud, exempelvis datorer. Eller färdiga paket med såväl produkter och tjänster, där allt ingår som en komplett IT-funktion.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Tolv ägare av företag i Koneo-kedjan har valt att överlåta aktierna i sina företag mot aktier i Koneo AB.

Mer information

Tolv bolag inom Koneo-kedjan har under september 2008 valt att överlåta aktierna i sina bolag till aktier i Koneo AB.

Uppdatering: Minolta köpte Koneo under 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner