Börsnotering av

Klövern AB

Klövern utvecklar yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Grundat av Corem och ALM Equity. Klövern AB hette tidigare Tobin Properties AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Nrep 51 %, som i efterföljande steg ska öka till 65 %.

Uppdatering: ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad.

ALM Equity och Corem ska äga hälften var.

Värdering

Uppdatering: 5400 Mkr är värderingen våren 2023 när en internationell investerare ska köpa 25 % av aktierna för 1350 Mkr.

Mer information

ALM Equity och Corem meddelade i slutet av november 2021 att de har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag med 24 000 framtida hyresbostäder i Stockholmsområdet och Mälardalen. Avsikten är att notera det gemensamma bolaget på Stockholmsbörsen 2022.

Uppdatering: Företaget har fått namnet Klövern AB (556733-4379). Det blir lite komplicerat med namnet och organisationsnumret. Detta företag hette tidigare Tobin Properties AB och var noterat på First North. Ett företag med namnet Klövern var tidigare noterat på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: 2022 går mot sitt slut och ingenting nytt har hörts om noteringen.

Uppdatering: I början av april 2023 meddelade ägarna ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad har ingått en avsiktsförklaring med en internationell investerare om att denne avser förvärva 25 % av bolaget för 1350 Mkr. Vidare ska investeraren investera 3000 Mkr i en nyemission som ökar ägandet till drygt 51 %.

Uppdatering: Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad, som tillsammans äger bostadsbolaget Klövern, avtalade i början av juli 2023 med fastighetsinvesteraren Nrep om försäljning av 51 procent av aktierna i Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Nrep åtar sig även att över tid investera ytterligare totalt cirka 4 miljarder kronor i Klövern, genom riktade nyemissioner.

Överlåtelsen är planerad till augusti 2023. I samband med överlåtelsen genomför Klövern en riktad nyemission om 1 miljard kronor där Nrep tecknar sig för aktier i Klövern. Nrep kommer därefter upp i 65 procents ägande i Klövern. Corems ägarandel kommer efter genomförd transaktion och första emission att uppgå till 17 procent. Ägarna kommer därefter att erbjudas möjlighet att behålla sin ägarandel genom att delta i framtida emissioner.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner