Börsnotering av

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör man genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför de snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Ander Pettersson genom bolag 6,8 %, Investment AB Spiltan 11,9 %, Mats Johansson genom bolag 2,5 %, Andreas Morfiadakis 2,2 %, Lennart Sten 4,6 %, Pensionskassan Tjänstepensionsförening 8,7 %, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 8,0 %, Rutger Arnhult 7,3 %, Wealins S.A. 6,6 %, Länsförsäkringar fastighetsfond 5,6 %.

Uppdatering: I december 2018 blev Pensionskassan SHB Försäkringsförening näst största ägare. Mats Johansson är som tidigare största ägare.

Uppdatering: I oktober 2017 tillkom Pensionskassan SHB Försäkringsförmedling som delägare.

Mats Johansson är huvudägare. Anders Pettersson och Andreas Morfiadakis. Bo Forsén och Lennart Sten tillkom som ägare i juni 2017.

Värdering

3961 Mkr pre-money och 4501 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas, exklusive övertilldelning. 35 kr per aktie.

Mer information

KlaraBo meddelade i mitten av juni 2017 att de gjort en nyemission på 65 Mkr och att de siktar på en börsnotering under 2018.

Uppdatering: I oktober 2017 meddelade KlaraBo att Pensionskassan SHB Försäkringsförmedling investerar 50 Mkr i bolaget.

Uppdatering: I mitten av december 2018 meddelade KlaraBo att de gör en nyemission på 287 Mkr. Man anger att syftet är att bredda verksamheten från fokus på nyproduktion till att även förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential. I samband med nyemissionen blev Pensionskassan SHB Försäkringsförening näst största ägare i bolaget. Störst ägare är, som tidigare, Mats Johansson.

Uppdatering: Nyemissioner.se frågade KlaraBo i mitten av december 2018 om tidsplanen för noteringen ändrats och fick till svar att någon notering inte kommer att ske under 2018 men att bolaget har en fortsatt ambition att noteras framöver.

Uppdatering: I slutet av december 2018 meddelade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) att de säljer 1600 lägenheter på sex orter i Sverige till ett JV samägt med KlaraBo.

Uppdatering: I slutet av december 2018 gjorde SBB en emission av D-aktier på 150 Mkr som tecknades av KlaraBo.

Uppdatering: KlaraBos vd Andreas Morfiadakis sade i mitten av juni 2020 till Dagens Industri att de ska notera sig på Nasdaq Stockholms huvudlista. Han räknar med att arbetet kan gå i mål hösten 2021 eller våren 2022.

Vidare framgår av artikeln att Klarabo köper 800 lägenheter i Trelleborg för en miljard kronor och samtidigt gör en nyemission på 330 Mkr. Köpet tar det totala antalet lägenheter till 2680 stycken.

Uppdatering: I mitten av februari 2021 skrev Fastighetsvärlden om noteringen och då preciserade bolaget tidsplanen till slutet av 2021.

"I dagarna satte bolaget en strategi och mål, inklusive nya finansiella mål, med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder inför resan in på börsen. Där fastställer man att bolaget ska vara ett renodlat bostadsbolag med två ben – utveckling av nyproduktion och förädling med ett uttalat mål om en halv miljon kvm i ägande till 2025."

Uppdatering: I slutet av maj 2021 meddelade KlaraBo att de går samman med/köper Kuststaden (Kuststaden Projektutveckling AB och KPU Bostadsförvaltning AB) vilket nästan dubblar fastighetsbeståndet, där 2 300 lägenheter tillkommer och tar totalen till 5 000 lägenheten. Man meddelade samtidigt att noteringsarbetet fortsätter parallellt.

Uppdatering:I mitten av november 2021 meddelade Klarabo att emission och notering på Nasdaq Stockholm ska genomföras under fjärde kvartalet 2021. Emissionen ska vara på 750 Mkr samt övertilldelning.

Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom har tagit sig att teckna aktier i noteringserbjudandet till ett totalt belopp om 540 Mkr.

Uppdatering: KlaraBo noteras på Nasdaq Stockholm den 2 december 2021.

Uppdatering: KlaraBos noteringserbjudande blev kraftigt övertecknat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner