Börsnotering av

Kiwok Nordic AB

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Innan nyemissionen i maj 2018; BlackShield AB (Anders Östlund och Åke Olsson) 30 %, Familjen Levin 13 %, Familjen Björlin 8 %, Botesson AB och stiftelse 6 %, DTI Scandinavia AB 3 %, Övriga ca 600 aktieägare 40 %.

I mitten av 2011; Villekulla Ltd. 41,92 %, Björn Levin 16,28 %, Anders Björlin 10,20 %, BlackShield AB 4,65 %, Måns Levin 0,49 %, Lovisa Levin 0,49 %, Helena Lifvergren Levin 0,09%, Henrik Markula 0,05%, Torgny Ander 0,03%, Resurshuset 1,54 %. Omkring 500 aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 33 Mkr pre-money och 41,2 Mkr post money om företrädesemissionen i februari 2024 fulltecknas. 1,50 kr per aktie.

Uppdatering: 32,3 Mkr pre-money och 40,4 Mkr post money om emissionen i juni 2023 fulltecknas. 1,50 kr per aktie.

Uppdatering: 43,08 Mkr post money

Uppdatering: 42,48 Mkr pre-money och 43,90 Mkr post money om emissionen i juni 2022 fulltecknas. 2 kr per aktie.

Uppdatering: Ca 52,2 Mkr post money.

Uppdatering: Ca 50 Mkr pre-money och ca 53,6 Mkr post money om emissionen under maj 2021 fulltecknas. 2,50 kr per aktie.

Uppdatering: 49 Mkr pre-money och 55 Mkr post money om emissionen i november 2020 fulltecknas.

Uppdatering: 57 Mkr pre-money och 66 Mkr post money om emissionen i mars 2019 fulltecknas.

Uppdatering: 56 Mkr pre-money och 62 Mkr post money om emissionen under maj 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 45 Mkr pre-money och 50 Mkr post money om emissionen under oktober-november 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 42,5 Mkr pre-money och 47,5 Mkr post money om emissionen under maj 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 32,4 Mkr pre-money och 40,5 Mkr post money om erbjudandet fulltecknas i nov/dec 2013.

Uppdatering: 0,12 kr per aktie vid nyemissionen under maj/juni 2012.

Uppdatering: Pre-money 126 Mkr och 146 Mkr post money om emissionen under februari/mars 2011 fulltecknas.

Uppdatering: 55 Mkr enligt det pris (17 öre) som huvudägaren säljer aktier för under mars 2010.

Pre-money 47,0 Mkr och post money 52,1 Mkr enligt villkoren i den publika nyemissionen i september 2009.

Mer information

Kiwok Nordic planerar en notering så fort styrelsen anser att det är möjligt.

Uppdatering: Kiwok Nordic meddelar i mitten av november 2009 att man nu har beslutat att ansöka om en notering. Man berättar även samtidigt att teckningsperioden i emissionen förlängs till den 30 november 2009. Man berättar även att man köper företaget Dicamed, någon prislapp för köpet framgår dock inte.

Uppdatering: Kiwok meddelade i augusti 2010 att Dicamed inte har uppnått försäljningsmålen och att man därför har sålt tillbaka företaget till den tidigare ägaren Sven Gustafsson. Affären innebär en förlust för Kiwok.

Uppdatering: Kiwok har gjort en apportemission. Under februari/mars 2011 gör företaget en nyemission på 20 Mkr.

Uppdatering: Kiwok meddelade i oktober 2010 att företagets marknadsdirektör och tillika en av företagets grundare, Björn Söderberg, lämnar företaget.

Uppdatering: Kiwok Nordic AB meddelar att de via en apportemission kommer att köpa Kiwok Ltd, företaget som äger rättigheterna till BodyKom. Kiwok Nordic kommer i samband med detta även att göra en nyemission för att finansiera en global satsning, samt för att bredda ägandet inför en framtida notering.

Uppdatering: I augusti 2011 meddelar företaget att en listning av aktien kan dröja till 2012.

Uppdatering: I den nyemission Kiwok hade öppen under en stor del av 2011 fick företaget in 2,2 Mkr av 20 Mkr (1,75 Mkr från nyemission och 0,45 Mkr via försäljning av befintliga aktier som ovillkorat aktieägartillskott). Företaget tänker fortsätta finansieringsaktiviteterna.

Uppdatering: Företaget gör under maj/juni 2012 en nyemission på upp till 3 Mkr. I samband med det skriver företaget att de siktar på att lista sin aktie under fjärde kvartalet 2012.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av november 2012 att listning på Aktietorget kommer att ske under april 2013.

Uppdatering: Kiwok lägger samman 50 aktier till 1.

Uppdatering: Den 26 augusti 2013 börjar Kiwok Nordics aktier att handlas på Mangold-listan. En listning på Aktietorget är planerad till fjärde kvartalet 2013.

Uppdatering: Kiwok gör en nyemission under november-december 2013.

Uppdatering: Kiwok förlänger teckningstiden för sin nyemission tom 31 januari 2014, vilket även skjuter på noteringen på Aktietorget.

Uppdatering: Kiwok har haft en emission igång som förlängts till den 30 juni 2014. Detta meddelades samtidigt som det meddelades att företaget byter VD.

Uppdatering: Kiwok meddelade i slutet av mars 2015 att de ska göra "...listningen vid en tidpunkt som är optimal för bolaget och aktieägarna."

Uppdatering: I maj 2016 upprepar bolaget budskapet att en notering kommer att ske när det är lämpligt.

Uppdatering: I maj 2018 skriver bolaget "...styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad."

Uppdatering: I slutet av oktober 2020 meddelade Onoterat AB att de gör en ägarspridning åt Kiwok, samt att Kiwok ska göra en notering under första kvartalet 2021.

Uppdatering: I mitten av december 2020 meddelade Kiwok att de inleder en granskningsprocess för en notering på NGM Nordic SME som är planerad till slutet av första kvartalet 2021.

Uppdatering: I slutet av april 2021 uppdaterade Kiwok tidsplanen för noteringen till innan den 30 juni 2021.

Uppdatering: Under maj 2021 gör Kiwok en riktad emission på 3,6 Mkr till aktieägare i Onoterat AB till 2,50 kr per aktie.

Uppdatering: Teckningsperioden för Kiwoks emission under maj 2021 förlängs till den 28 maj och vänder sig nu till allmänheten.

Uppdatering: Kiwok uppdaterade i slutet av juni 2021 tidsplanen för sin notering till slutet av tredje kvartalet 2021.

"Nyemissionen tillförde därmed inte bolaget tillräcklig med nytt kapital för att bolaget skall uppfylla kapitalkravet för notering varför styrelsen har beslutat att genomföra ytterligare kapitalanskaffning om 3,8 MSEK.Vår tidigare bedömning var att notering av bolaget skulle kunna ske under första halvåret 2021 men vi har nu justerat tidsplanen till att planera för en notering under andra halvåret 2021 vilket ger utrymme för ytterligare kapitalanskaffning."

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade Kiwok att de utser Peter Åberg till ny vd.

Uppdatering: Den 30 november 2021 skrev bolaget att de har som mål att lista sig under december 2021.

"Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista på bolaget på Nordic Growth Market (NGM) under innevarande år. För detta krävs att Bolaget lyckas med uppkapitaliseringen så att man når marknadsplatsens kapitalkrav som skall täcka 12 månaders drift."

Uppdatering: Kiwok meddelade i slutet av december 2021 att finansieringen misslyckats. Men man har inte gett upp, man har kontakter med rådgivare som man hoppas ska ordna saken och att en notering då kan genomföras.

Uppdatering: I början av mars 2022 skrev Kiwok att arbetet tillsammans med rådgivaren Kanton fortsätter kring att lista bolaget. Det som återstår är att kapitalisera bolaget där bolaget behöver 5 Mkr.

Uppdatering: I mitten av april 2022 meddelade Kiwok att de har utsett Klas Nyström till tillförordnad vd efter Peter Åberg som lämnat tjänsten som vd i bolaget. Styrelsen kommer i samband med detta även inleda processen att söka en ny ordinarie vd.

Uppdatering: Kiwok gör en företrädesemission på 1,42 Mkr under juni 2022.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 0,601 Mkr, men endast 0,191 Mkr var i form av kontant betalning.

Uppdatering: I mitten av september 2022 skrev bolaget att arbetet med listningsprocessen tillsammans mentorn, Kanton, fortsätter. Målet är att lista bolaget på Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkraven.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner