Börsnotering av

Kilimanjaro Gold AB

Kilimanjaro Gold är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på 100 000 till 1 miljon oz guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ett 20-tal svenska och utländska privatpersoner tillkom i emissionen som stängde september 2012. Under slutet av 2012 får bolaget 4000 aktieägare genom att Commodity Quest delar ut aktier gratis, motsvarande 10 % av aktierna i Kilimanjaro Gold.

Värdering

12.000 kr per aktie i nyemissionen under september 2012.

Mer information

Kilimanjaro Gold stängde under september 2012 en nyemission på drygt 4 Mkr där ett 20-tal svenska och utländska privatpersoner deltog. Företaget planerar att lista sin aktie under 2013.

Uppdatering: I mitten av oktober 2012 meddelar Commodity Quest att de gratis till sina aktieägare kommer att dela ut aktier i Kilimanjaro Gold, motsvarande 10 % av aktierna i företaget.

Uppdatering: I stället för en direkt notering av Kilimanjaro Gold AB så kommer Kilimanjaro Gold AB att bli ett dotterbolag till Kilimanjaro Gold Holding AB (som i skrivande stund fortfarande heter Benchmark Oil & Gas Holding AB). För att läsa mer om den planerade noteringen av Kilimanjaro Gold se därför i stället den planerade noteringen av Kilimanjaro Gold Holding AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner