Börsnotering av

Kiliaro AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; First Venture Sweden AB 33,96 %, Arian Bahrami 8,48 %, Amir Shariat 8,48 %, Andreas Andersen 8,48 %, Jonas Samuelsson 8,48 %, Övriga 32,11 %.

Aktieägare i Dividend Sweden AB kommer att få aktier utdelade till sig.

Värdering

Uppdatering: 58,4 Mkr post money

37,7 Mkr pre-money och 58,4 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 6,60 kr per aktie.

Mer information

I april 2020 meddelade Dividend Sweden AB att de i mars skrev avtal med Kiliaro om en ägarspriding. Planen är att dela ut Kiliaro-aktier till Dividend Swedens aktieägare under hösten 2020 och notera bolaget under början av 2021.

Uppdatering: I början av april 2021 meddelade Dividend Sweden att de ska dela ut aktier i Kiliaro. Avstämningsdag ska vara 15 april 2021.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 meddelade Dividend Sweden att tidsplanen för Kiliaros notering är tidig höst 2021.

Uppdatering: Kiliaro noteras på First North den 17 september 2021.

Uppdatering: Kiliaro fick 260 nya aktieägare i sin fulltecknade noteringsemission.

No data was found