Börsnotering av

Karo Pharma AB

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Karo Intressenter AB 80 %

Mer information

Karo Pharma meddelade i mitten av december 2021 att de under första halvåret 2022 ska flytta sin notering från Nasdaq Stockholms huvudlista till First North.

"Den löpande administrationen, bolagsstyrningen och rapporteringskraven skulle förenklas (inklusive finansiell rapportering på halvårsbasis), med följden att kostnader och ledningsresurser förknippade med att ha Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm skulle minska. Dessutom har likviditeten i Bolagets aktie varit låg sedan slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Bolagets största aktieägare, Karo Intressenter AB, i januari 2019, som för närvarande äger cirka 80 procent av aktierna och rösterna i Bolaget."

Uppdatering: I början av mars 2022 lämnade Karo Pharma in sin ansökan om listbyte.

Uppdatering: Den 25 mars 2022 börjar Karo Pharma att handlas på First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner