Börsnotering av

ISR Immune System Regulation Holding AB

Immune System Regulation är ett forskningsbolag inom immunterapi fokuserat på virussjukdomar. ISR Immune System Regulation Holding AB hette tidigare Natalz AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

I slutet av maj 2023 beslutade Nasdaq Stockholms disciplinnämnd att ISR ska avnoteras. Bolaget skrev då att de arbetar på att notera aktien på en annan marknad.

Uppdatering: I början av augusti 2023 har bolaget inte kommunicerat på flera månader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner