Börsnotering av

iQ Solar Sweden AB

iQ Solar ska producera elektricitet från förnybara energikällor, med fokus på solceller.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

176,8 Mkr pre-money (även om företaget även anger 0,01 Mkr pre-money) och 251,2 Mkr post money om emissionerna blir fulltecknade. 23 kr per aktie.

Mer information

Under början av september 2023 säljer iQ Solar via telefonförsäljning. En IPO är planerad på First North under hösten 2024.

I memorandumet framgår inte vad bolaget har för tillgångar, så man kan förmoda att det inte finns några förutom planer att bygga solcellsparker (bolaget ska inte utveckla etc parkerna själva, det ska Eon göra).

Den första planerade solcellsparken verkar vara identisk med den som South Solar Power AB skulle låta bygga. iQ Solar Sweden ABs memorandum är för övrigt väldigt likt South Solar Power AB. Det verkar som att allt vandrat vidare från det en bolaget till det andra. South Solar Power AB fick problem när media började titta närmare på verksamheten.

Den sammantagna bilden ger en känsla av att sannolikheten för en notering på First North under 2024 är någorlunda låg.

Uppdatering: Det blir ingen notering av iQ Solar Sweden AB. I början av november 2023 skrev Sydsvenskan om företaget och där framgår att allting är en stor bluff. Personen som startat verksamheten är samma person som det var turbulent kring i Innenco-historien och som nu inte är i Sverige då myndigheterna vill ha kontakt med honom. Avtalen med Eon och markägaren finns inte. Det finns ingen som känner till bolaget på bolagets uppgivna adress. Bolagets vd säger först att allting är i ordning, men vänder senare och säger att grundaren lurat företagsledningen. VD hävdar sedan att grundaren utfört bedrägerier i företagets namn och att investerares pengar har förts ut från bolaget. Både VD och grundare har arbetat i Innenco.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner