Börsnotering av

IP-Only Telecommunication AB

En självständig svensk Internet- och teleoperatör som riktar sig till företag med särskilda krav på bandbredd, tillgänglighet och driftsäkerhet. Äger ett av Sveriges fyra nationella fibernät.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Grundarna Svante Jurnell och Fredrik Jansson kontrollerar tillsammans med den brittiska finansmannen Shamil Chandaria omkring 60 %. Andra ägare är Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Per Bystedt, Erik Paulsson och Jonas Wahlström. Omkring 300 ägare.

Värdering

Minst 2 miljarder vid notering för att ägarna ska vara intresserade.

Uppdatering: Pre-money 6,48 Mkr, exklusive konvertibler, och 265,5 Mkr post money om emissionen under börjar av 2013 fulltecknas.

Mer information

IP-Only planerade en notering under Q1 2009. I december 2008 meddelade dock företaget att noteringsplanerna lagts på is och att man gör en nyemission på 160 Mkr i början av 2009 som garanteras av huvudägaren Shamil Chandaria. Grundaren Svante Jurnell lämnar efter nio år vd-posten och ersätts den 1 januari av bolagets tekniske chef Mikael Philipsson. Man drar också ner tillväxttakten från 60-70 % till 25 % per år.

Uppdatering: IP-Only säljer dotterbolaget Blixvik till Alltele i januari 2011.

Uppdatering: Ett antal riskkapitalbolag och Tele2 har under början av 2012 konkurrerat om att köpa IP-Only, de potentiella köparna har dock en efter en hoppat av och i mitten av april 2012 kom uppgiften att den sista intressenten, Tele2, också hoppar av. Den senaste kvartalsrapporten ska också ha varit dålig. Ännu så länge oklart vad som händer nu.

Uppdatering: I mitten av maj 2013 meddelar IP-Only och EQT att EQT köper 91 % av aktierna i IP-Only.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner